Vítá Vás,
Ecotime s.r.o.

Zástupce kolektivního systému, který od Vás rychle a bezplatně odebere vyřazená elektrická a elektronická zařízení po celém území ČR. Fungujeme v režimu „Zpětný odběr“.

Naše společnost, je postavena na chápání péče o životní prostředí jako nedílné a zásadní součásti moderního života. Ecotime s.r.o. je oprávněna používat logo „Zelená firma“, jenž se vztahuje ke stejnojmennému projektu společnosti Rema systém a.s. Společnost Ecotime s.r.o. je zapojena do režimu Zpětného odběru, kde v oblastech sběru a přepravy vyřazeného elektrozařízení spolupracuje s registrovanými kolektivními systémy, v zastoupení partnerů Elektrowin a.s. a Rema systém a.s. Sběrem již nepotřebného, poškozeného či nefunkčního elektrozařízení a následným předáním zpracovatelům (Elektrowin, Rema systém) napomáháme k efektivnímu třídění, demontáži a  recyklaci elektroodpadu. Zákon o odpadech, který nabyl účinnosti od srpna 2005, ukládá všem spotřebitelům povinnost odevzdávat staré elektrozařízení k jejich recyklaci. Zpětný odběr výrobků (ZOV) vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem ZOV je motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší.

Z tohoto hlediska je tedy žádoucí, aby bylo možné výrobky co nejčastěji opětovně využívat, recyklovat je a minimalizovat odpad. Podrobnosti ke zpětnému odběru elektrických a elektronických zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Společnost Ecotime s.r.o. spolupracuje v režimu zpětného odběru s několika registrovanými kolektivními systémy. Představuje jeden ze článků v rámci recyklace a získávaní nových materiálů z již vyrobených elektrozařízení.

Životní cyklus elektrozařízení